Pumpbrunn

Pumpbrunn
Artnr: Pumpbrunn
Längd
Dimension

Användningsområden.
- Pumpning från en trekammarbrunn till en infiltrationsanläggning.
- Pumpning från en dräneringsbrunn, där ett naturligt fall inte kan fås.

Pumpbrunnen tillverkas av dubbelväggsrör. Vilket är en kostnadseffektiv lösning, då det är slagtåligt och lätt att anpassa i den höjdnivå som krävs.

Pumpbrunnen levereras installationsklar med pump och ett invändigt pem rörsystem redo för anslutning till tryckspillvattenledningen. Rörsystem har som standard en självrensande backventil, samt en snabbadapter för enkel lossning vid underhåll och service arbeten.

- Hela pumpsatsen kan lyftas ur.
- Pumpen styrs av den inbyggda Vertikalflottörn som ökar driftsäkerheten betydligt eftersom den inte kan hänga sig på andra objekt.


Produktfiler
Pedrollo RX länspump.pdf