Maskinnyckel karm lång

Maskinnyckel karm lång
Artnr: 440119

Tillbehör till karmhylsa/
karmhylsskruv/karmskruv

Kombinerad montage- och justernyckel
(ohärdad) för maskinmontage