Asfaltprimer 10 lit

Asfaltprimer 10 lit
Artnr: 50128901

Asfaltprimer är avsedd för förbehandling av ytor som skall fukt- eller membranisoleras.

Användes även till grundning av äldre papptak som skall strykas med takmassa. Innehåller vidhäftningsmedel, fäster på fuktiga ytor.