Asfaltklister

Asfaltklister
Artnr: Tätklister
Storlek

Asfaltklister för asfaltbaserade papptak är ett asfaltklister framställt av modifierad asfalt och lättflyktiga lösningsmedel. Avsett för klistring av skarv/överlägg vid såväl underlagstäckning som skyddsbelagt papptak.
Asfaltklister för asfaltbaserade papptak appliceras i ett jämnt skikt på vådens överlägg. Använd styv fiberpensel eller spackelspade. Det är en fördel att låta klistret torka en stund, upp till 30 min innan skarven pressas samman. För bästa resultat bör efterpressning ske några timmar efter sammanläggningen.

Bör ej användas under +5 grader.

Åtgång: 1 liter/15 lpm överlägg

Härdningstid: ca. 1 vecka

Färg: Svart

Rengöring av verktyg: Alifatnafta


Produktfiler
Tätklister.pdf