Taktätning K-Flex

Taktätning K-Flex
Artnr: Taktatning
Färg

Taktätning K-Flex för tätning runt skorstenar, takkupor, väggar och andra anslutningar och genomföringar i tak. Alternativ till plåtintäckning.