Underlagspapp YAP 2200K, 70cmx15m

Underlagspapp YAP 2200K, 70cmx15m
Artnr: 71001
Antal per förpackning: 24 rle
EAN: 7340105001193

Build & Win Underlagspapp YAP 2200 KK är en underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet. Stommen är av polyester har belagts med köldflexibel bitumen med SBS-tillsats.
Över och undersida är belagda med fin sand.
YAP 2200 KK används som underlagstäckning på spikbara underlag. Underlagstäckningen skall sedan täckas med plåt, tegel, papp, eller shingel.
Minsta rekommenderade taklutning är 14 grader. Vid lutning under 18 grader ska tvärskarvarna skarvklistras. Uppfyller rekommendationerna i HUS AMA 18.