Underlagspapp YEP 2500K, 100cmx10m

Underlagspapp YEP 2500K, 100cmx10m
Artnr: 71002
Antal per förpackning: 30 rle
EAN: 7340105001209

Build & Win Underlagspapp YEP 2500 KK är en underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för underlagstäckning av tak som utsätts för hög mekanisk påverkan. Pappen är uppbyggd på en polyesterstomme som belagts med köldflexibel bitumen med SBS-tillsats. YEP 2500 KK används som underlagstäckning på spikbara underlag. Underlagstäckningen ska sedan täckas med plåt, tegel, papp, eller shingel. Kan användas för taklutning ner till 6 grader, med dold infästning. Vid taktäckning med plan plåt eller vid taklutning < 14 grader ska dold infästning användas. Vid lutning under 18 grader ska även tvärskarvarna skarvklistras.